top of page

45

הליכים ייצוגיים מתנהלים

62%

הצלחה

בהליכים ייצוגיים

670

מיליון ש"ח

פיצוי לציבור

22

תביעות שאושרו כייצוגיות

40

הסדרי פשרה

5

זכיות

בתביעות ייצוגיות שנוהלו עד תום

הודעות מיוחדות 

סכום של 40 מיליון דולר ישולם על ידי מבטחי חברת טבע, במסגרת הסדר פשרה בתביעה נגזרת בעניין פרשת האופיואידים שהוגש לאישור.

לפרטים נוספים לחצו כאן

Crowd

יולי 2024

התקבלה תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בגין גביית עמלה של פעולה באמצעות פקיד עבור שירותים של העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך המבוצעים בערוץ ישיר.

קראו עוד»

חברת סודהסטרים תפצה לקוחות בסכום של כ-8 מיליון ש"ח, בדרך של אספקת מיכלי גז חינם, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בתביעה ייצוגית בגין קיפוח לקוחות, הטעיה וניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי.

קראו עוד»

bottom of page