© 2019 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2019 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'                 

1/7
הודעות מיוחדות 

 

בית המשפט המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד תנובה, בגין גביית מחיר מופרז עבור גבינה צהובה ארוזה.

קראו עוד

בעלי מניות חברת כהן פיתוח יפוצו בסכום של כ-27 מיליון ש"ח (כולל הוצאות, גמול ושכר טרחה), לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד

Crowd

ספטמבר 2019

אושרה תובענה ייצוגית וניתן פסק דין נגד בנק הפועלים, בעניין גביית עמלה בניגוד לדין מעסקים קטנים שמבצעים פעולה של העברת משכורות באמצעות רשימת מוטבים.

קראו עוד» 

אוגוסט 2019

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד שלוש חברות ביטוח, בשם רוכשי פוליסות ביטוח ציוד מכני הנדסי, בטענה לגביית דמי ביטוח מופרזים.

קראו עוד»