© 2020 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2020 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'                 

1/7
הודעות מיוחדות 

 

בית המשפט המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד תנובה, בגין גביית מחיר מופרז עבור גבינה צהובה ארוזה.

קראו עוד

בעלי מניות חברת כהן פיתוח יפוצו בסכום של כ-27 מיליון ש"ח (כולל הוצאות, גמול ושכר טרחה), לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד

Crowd

​דצמבר 2019

בנק דיסקונט יפצה בעלי חשבון סטודנט שנגבו מהם תעריפים גבוהים מהקבוע בתעריפון הבנק, על פי הסדר פשרה שהושג בתביעה ייצוגית, וממתין לאישור בית המשפט.

קראו עוד»

הושג הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד יינות ביתן, בגין גביית מחיר בקופה העולה על המחיר המסומן על המוצר.

קראו עוד»