חדשות

מאי 2021

מטופלים שחוייבו בריבית יתר עבור חוב בגין ביקור בחדר מיון יזכו לפיצוי מצד משרד הבריאות, לפי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

אפריל 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הרשת החברתית פייסבוק, בגין שימוש בשמם של המשתמשים, בכינויים ובתמונתם, לצורך קידום מודעות ממומנות, ללא קבלת הסכמה מדעת.

קראו עוד »

התקבלה תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות, בגין גביית עמלה עבור משלוח התראה ראשונה בדבר יתרה חריגה או פיגור בתשלום.

קראו עוד »

אושרה תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בגין גביית עמלת פעולה באמצעות פקיד, עבור שירותים של העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך, אשר ניתנים בערוץ ישיר.

קראו עוד »

מרץ 2021

בנק מזרחי טפחות יתקן יתרות חובה בחשבונות הוצאה לפועל של אלפי לקוחות, ויזכה לקוחות שחשבון ההוצאה לפועל שלהם נסגר, לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

פברואר 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק, בגין הפרת החובה להניח תשתית בזק ביישוב חוסנייה.

קראו עוד »

 

בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 30 מפעלים מזהמים, וקבע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מחשיפה המונית לזיהום.

קראו עוד »

נובמבר 2020

בית המשפט יקבע פיצוי בסכום של עד 11 מיליון ש"ח, לפי הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס בעניין אופן הפעלת הגרלות KENO. ההסדר ממתין לאישור בית המשפט.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד שלוש חברות ספנות, בגין גביית תשלום בשל הוצאות שנגרמו לחברות כתוצאה מצפיפות בנמלים, כאשר לא התקיימה צפיפות בפועל.

קראו עוד »

ספטמבר 2020

בנק דיסקונט ישלם ללקוחות בעלי חשבון סטודנט 95% מסכום עמלות שנגבו מהם ביתר, בתוספת הצמדה וריבית, על פי הסדר שאושר על ידי בית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יצרניות מצתים לרכב, בגין תיאום המחירים בשוק המצתים המקוריים ובשוק המצתים החלופיים.

קראו עוד »

אוגוסט 2020

אושרה תביעה ייצוגית נגד החברות איי דיגיטל ואייקון גרופ, בגין הפרת החובה לספק חלקי חילוף למכשירי אייפד ואייפוד של חברת Apple.

קראו עוד »

בנק לאומי יפצה לקוחות בשל ביצוע המרת מטבע כפויה וגביית עמלה בגינה, בהתאם להסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

יולי 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הוט, בגין צירוף לקוחות לשירות בשם Hot Next בלי לקבל את הסכמת הלקוחות.

קראו עוד »

יוני 2020

לקוחות החברות סלקום, פרטנר ופלאפון, יפוצו בשל חיובם במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ למדינת ישראל, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

מאי 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מועדוני הימורים המציעים השתתפות קבוצתית בהגרלות שעורך מפעל הפיס, בגין פעילות בלתי חוקית והטעיית צרכנים.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, בגין אי דיווח על חשבונות עזובים.

קראו עוד »

מרץ 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין גביית הוצאות התראה שלא כדין.

קראו עוד »

פברואר 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הפניקס, בגין הפרת ההתחייבות להעניק למבוטחים כיסוי ביטוחי ללא תוספת תשלום, עבור הילד הרביעי ואילך.

קראו עוד »

ינואר 2020

בנק לאומי יפצה לקוחות בשל ביצוע המרת מטבע כפויה וגביית עמלה בגינה, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »