top of page

חדשות

יולי 2024

התקבלה תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בגין גביית עמלה של פעולה באמצעות פקיד עבור שירותים של העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך המבוצעים בערוץ ישיר.

קראו עוד »

חברת סודהסטרים תפצה לקוחות בסכום של כ-8 מיליון ש"ח, בדרך של אספקת מיכלי גז חינם, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בתביעה ייצוגית בגין קיפוח לקוחות והטעיה, ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי וגביית מחיר מופרז עבור מילוי גז. 

קראו עוד »

יוני 2024

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של בנק הפועלים על החלטה לאשר תביעה ייצוגית נגדו ונגד בנק לאומי, בגין חיוב לקוחות שמפקידים שיק דחוי באמצעות מכשיר לשירות עצמי, בעמלה הגבוהה מהמותר.

קראו עוד »

מאי 2024

סכום של 40 מיליון דולר ישולם על ידי מבטחי חברת טבע, במסגרת הסדר פשרה בתביעה נגזרת בעניין פרשת האופיואידים שהוגש לאישור.

קראו עוד »

חברת גולן טלקום תפצה את לקוחותיה בשיעור של 60% מהחיוב שגגבתה עבור מס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ למדינת ישראל, בהתאם להסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

חברת בוש תשלם פיצוי של 2.4 מיליון ש"ח, לפי הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בעניין קרטל מצתי רכב שאושר.

קראו עוד »

פברואר 2024

רשת המרכולים יינות ביתן תפצה את לקוחותיה בסכום של 8.8 מיליון ש"ח בגין גביית מחיר בקופה העולה על המחיר המסומן על המוצר, לפי פסק דין משלים שניתן במסגרת הסדר פשרה.

קראו עוד »

ינואר 2024

אושרה תביעה ייצוגית נגד יבואנית הרכב צ'מפיון מוטורס וחברת פולקסוואגן, בגין צריכת שמן מוגברת ברכבי אאודי מדגם Q5.

קראו עוד »

דצמבר 2023

אושרה תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח מנורה מבטחים, כלל, שומרה, הפניקס ואיי.די.איי, בגין אי השבת פרמיה ששולמה עבור כתבי שירות (שירות תיקון דרך, שירות תיקון שמשות וכו'), במקרה של גניבת רכב או אובדן גמור.

קראו עוד »

נובמבר 2023

לראשונה בישראל, בית המשפט העליון אישר תביעה ייצוגית בעילה של מחיר מופרז. התביעה אושרה נגד תנובה, בגין גביית מחיר מופרז עבור גבינה צהובה פרוסה ארוזה.

קראו עוד »

יולי 2023

אושרו הסדרי פשרה בבקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, בגין אי דיווח על נכסים עזובים.

קראו עוד »

יוני 2023

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת השליחויות המפעילה את אתר "תן ביס", בגין הפרת זכויות עובדים.

קראו עוד »

מאי 2023

הושג הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת Gett, בעניין הפליה בשירות "גט מהדרין". החברה התחייבה להפסיק את השירות ולשלם פיצוי לנהגי מוניות ערבים.

קראו עוד »

אפריל 2023

אושרה תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק לאומי, בגין חיוב לקוחות שמפקידים שיק דחוי באמצעות מכשיר לשירות עצמי, בעמלה הגבוהה מהמותר.

קראו עוד »

פברואר 2023

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הבניה ילמזלר, בגין פגיעה בזכויות עובדיה.

קראו עוד »

ינואר 2023

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי, בגין חיוב ביתר עבור קבלת מטבע חוץ.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יבואנית הרכב צ'מפיון מוטורס ויצרנית הרכב סקודה, בגין פגם במערכת סטיית נתיב.

קראו עוד »

אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הפניקס, בגין הפרת התחייבות לכיסוי ביטוחי עבור ילד רביעי ומעלה ללא תוספת תשלום.

קראו עוד »

נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין צריכת שמן עודפת ברכבי סובארו.

קראו עוד »

דצמבר 2022

הושגו הסדרי פשרה בבקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, בגין אי דיווח על נכסים עזובים.

קראו עוד »

נובמבר 2022

בית המשפט העליון דחה את בקשת בנק הפועלים לערער על החלטה לאשר תביעה ייצוגית נגדו, בעניין עמלה בגין העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך בערוץ ישיר.

קראו עוד »

ספטמבר 2022

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בנק דיסקונט, בשל חיוב ביתר בגין העברות מט"ח.

קראו עוד »


הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת אריקה בי-קיור לייזר, בגין הטעיית משקיעים.

קראו עוד »

יוני 2022

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השכרת הרכב והליסינג אלבר, בגין ביצוע הפחתות מתשלומים המגיעים לצדדים שלישיים במקרה של תאונה.
קראו עוד »


חברת אייקון וחברת איי-דיגיטל, שמייבאות ומשווקות את מוצרי אפל בישראל, יפצו רוכשי מכשירים מסוג iPad ו-iPod בסכום של 2.4 מיליון ש"ח, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט.

קראו עוד »

מאי 2022

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת מ.א. אוטומטים, בגין הפרת החובה להנגיש מכונות אוטומטיות למכירת מזון.
קראו עוד »

מרץ 2022

אושרה תובענה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין חיוב לקוחות שלא שילמו את חובם במועד בהוצאות התראה בסכומים העולים על הקבוע בתקנות.

קראו עוד »

התקבלה תובענה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין חיוב ביתר בהוצאות גבייה. החברה תשיב ללקוחותיה את הסכומים שנגבו ביתר בשנים 2018-2009.

קראו עוד »

איי. די. איי חברה לביטוח תפצה לקוחות שלרכב נגרם אבדן גמור, בהתאם להסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

ינואר 2022

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת Flo Health, המפעילה יישומון למעקב אחר בריאות נשים, בגין פגיעה בפרטיות המשתמשות.

קראו עוד »

bottom of page