חדשות

יוני 2021

התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברה קדישא פתח תקוה ומנהליה, בגין הפליית יהודים יוצאי ברית המועצות בדרך של קבורה נפרדת.

קראו עוד »

סלקום תפצה לקוחות שנגבה מהם תשלום עבור פירוט שיחות שהיא נהגה לספק בחינם, על פי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

מאי 2021

מטופלים שחוייבו בריבית יתר עבור חוב בגין ביקור בחדר מיון יזכו לפיצוי מצד משרד הבריאות, לפי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

אפריל 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הרשת החברתית פייסבוק, בגין שימוש בשמם של המשתמשים, בכינויים ובתמונתם, לצורך קידום מודעות ממומנות, ללא קבלת הסכמה מדעת.

קראו עוד »

התקבלה תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות, בגין גביית עמלה עבור משלוח התראה ראשונה בדבר יתרה חריגה או פיגור בתשלום.

קראו עוד »

אושרה תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בגין גביית עמלת פעולה באמצעות פקיד, עבור שירותים של העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך, אשר ניתנים בערוץ ישיר.

קראו עוד »

מרץ 2021

בנק מזרחי טפחות יתקן יתרות חובה בחשבונות הוצאה לפועל של אלפי לקוחות, ויזכה לקוחות שחשבון ההוצאה לפועל שלהם נסגר, לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

פברואר 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק, בגין הפרת החובה להניח תשתית בזק ביישוב חוסנייה.

קראו עוד »

 

בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 30 מפעלים מזהמים, וקבע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מחשיפה המונית לזיהום.

קראו עוד »