חדשות

יוני 2020

לקוחות החברות סלקום, פרטנר ופלאפון, יפוצו בשל חיובם במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ למדינת ישראל, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

מאי 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מועדוני הימורים המציעים השתתפות קבוצתית בהגרלות שעורך מפעל הפיס, בגין פעילות בלתי חוקית והטעיית צרכנים.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, בגין אי דיווח על חשבונות עזובים.

קראו עוד »

מרץ 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין גביית הוצאות התראה שלא כדין.

קראו עוד »

פברואר 2020

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הפניקס, בגין הפרת ההתחייבות להעניק למבוטחים כיסוי ביטוחי ללא תוספת תשלום, עבור הילד הרביעי ואילך.

קראו עוד »

ינואר 2020

בנק לאומי יפצה לקוחות בשל ביצוע המרת מטבע כפויה וגביית עמלה בגינה, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

 

דצמבר 2019

בנק דיסקונט יפצה בעלי חשבון סטודנט שנגבו מהם תעריפים גבוהים מהקבוע בתעריפון הבנק, על פי הסדר פשרה שהושג בתביעה ייצוגית, וממתין לאישור בית המשפט.

קראו עוד »

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת השכרת הרכב שלמה סיקסט, בשל התנערות מחובתה לנהוג כמבטחת במקרים של נזק שנגרם לצדדים שלישיים על ידי רכבים בבעלות החברה. 

קראו עוד »

הושג הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד יינות ביתן, בגין גביית מחיר בקופה העולה על המחיר המסומן על המוצר.

קראו עוד »

נובמבר 2019

אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות, בשל גביית עמלה עבור משלוח התראה ראשונה בדבר יתרה חריגה או פיגור בתשלום, בניגוד לתעריפון הבנק. 

קראו עוד »

ספטמבר 2019

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גבייה לא חוקית של עמלות על ידי סוכני אוניות.

קראו עוד »

אושרה תובענה ייצוגית וניתן פסק דין נגד בנק הפועלים, בעניין גביית עמלה בניגוד לדין מעסקים קטנים שמבצעים פעולה של העברת משכורות באמצעות רשימת מוטבים.

קראו עוד »

אוגוסט 2019

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד שלוש חברות ביטוח, בשם רוכשי פוליסות ביטוח ציוד מכני הנדסי, בטענה לגביית דמי ביטוח מופרזים.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חמש חברות ביטוח, בגין אי השבת דמי ביטוח ששולמו עבור שירותי ביטוח משלימים לביטוח הרכב המקיף, במקרה של גניבה או אובדן מוחלט.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים בע"מ, בגין גביית עמלות פירעון מוקדם של הלוואה במקרים שבהם הבנק יזם את הפירעון המוקדם.

קראו עוד »

יולי 2019

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד עשרות מפעלים מזהמים בנפת חיפה, בשם אנשים ששהו באזור וחלו במחלת סרטן ריאה או במחלת סרטן מסוג NHL.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סודהסטרים ישראל בע"מ, בגין קיפוח לקוחות והטעיה, ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי וגביית מחיר מופרז עבור מילוי גז עבור מכשירי הגזה ביתיים.

קראו עוד »

יוני 2019

אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תנובה, בגין גביית מחיר מופרז על גבינה צהובה פרוסה ארוזה.

קראו עוד »

בעלי מניות חברת כהן פיתוח יפוצו בסכום של כ-27 מיליון ש"ח (כולל הוצאות, גמול ושכר טרחה), לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

מאי 2019

מפעילת מנהרות הכרמל תפצה נהגי רכב פרטי שחויבו באגרה החלה על רכב ציבורי, בהתאם להסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

זכיינית מנהרות הכרמל וחברה המפעילה את המנהרות יפצו לקוחות שנגבה מהם תשלום בגין החזר חיוב אמצעי תשלום, בהתאם להסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

אפריל 2019

הוגשה בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת נגד חברת טבע, בעניין מעורבות החברה במגיפת משככי הכאבים מסוג אופיואידים בארה"ב.

קראו עוד »

מרץ 2019

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יצרנית תחליפי עצם פגומים המשמשים בניתוחי לסת, ונגד היבואן והמשווק המקומי של תחליפי העצם.

קראו עוד »

בעלי מניות חברת כהן פיתוח יפוצו בסכום של כ-27 מיליון ש"ח (כולל הוצאות, גמול ושכר טרחה), לפי הסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

פברואר 2019

אושר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין הפרת החובה לעדכן את שירות המודיעין 144 וגרימת נזק ללקוחות בשל כך.

קראו עוד »

ינואר 2019

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות, בשל גביית עמלה עבור משלוח התראה ראשונה בדבר יתרה חריגה או פיגור בתשלום, בניגוד לתעריפון הבנק. 

קראו עוד »

בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגיש המבקש על החלטה שאישרה באופן חלקי בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת סלקום, בשל גביית תשלום שלא כדין עבור פירוט שיחות.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה נגזרת בשם חברת פיננסיטק.

קראו עוד »

נובמבר 2018

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת השכרת הרכב שלמה סיקסט, בשל התנערות מחובתה לנהוג כמבטחת במקרים של נזק שנגרם לצדדים שלישיים על ידי רכבים בבעלות החברה. 

קראו עוד »

אוקטובר 2018

בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגישו המבקשים בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט, בעניין הטבות הניתנות בחשבונות סטודנטים. 

קראו עוד »

ספטמבר 2018

בית המשפט המחוזי סילק על הסף באופן חלקי בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי. המבקשת ערערה על ההחלטה.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל גביית עמלת פעולה באמצעות פקיד בגין ביצוע פעולות בערוץ ישיר. 

קראו עוד »

זכיינית מנהרות הכרמל תשיב אגרה שנגבתה ביתר מנהגי רכב פרטי שחויבו לפי התעריף החל על רכב ציבורי או משאית, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

אוגוסט 2018

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי, בשל חיוב לקוחות פרטיים ועסקים קטנים בעמלה עודפת, בהפקדת שיק דחוי. 

קראו עוד »

נדחה ערעור על החלטה לאשר באופן חלקי בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשם רוכשי אגרות החוב של חברת בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ. 

קראו עוד »

נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס, בגין הפרת תנאי היתר לעריכת הימורים וניצול מצוקת המהמרים.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין הפרת החובה לעדכן את שירות המודיעין 144 וגרימת נזק ללקוחות בשל כך.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנקים הפועלים, לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות, בשל גביית עמלת פעולה בערוץ ישיר בעסקאות בכרטיס חיוב שחויבו באופן מיידי. 

קראו עוד »

יולי 2018

אושרה באופן חלקי בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת נטוויז'ן, בשל חיוב בהוצאות גבייה שלא כדין. המבקשים ערערו על ההחלטה.

קראו עוד »

נדחתה בקשה לאישור תובענה נגזרת בשם אינטקולוני השקעות וחברות בבעלותה, בשל ביצוע מהלכים בניגוד לטובת החברה. על פסק הדין הוגש ערעור.

קראו עוד »

זכיינית מנהרות הכרמל וחברה המפעילה את המנהרות יפצו לקוחות שנגבה מהם תשלום בגין החזר חיוב אמצעי תשלום, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

יוני 2018

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בנק לאומי, בעניין גביית עמלת דמי ניהול פקדון ניירות ערך עבור ניירות שנמחקו מהרישום למסחר.

קראו עוד »

מאי 2018

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ארבעה בתי חולים, בשל שיבוץ יולדות ערביות לחדרי אשפוז נפרדים. 

קראו עוד »

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת וריפון, בשל הטעיית משקיעים.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת PayPal, בעניין חיוב יתר בעסקאות במטבע ישראלי.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק לאומי, בשל חיוב יתר בהפקדת שיק דחוי באמצעות מכשיר לשירות עצמי.

קראו עוד »

אפריל 2018

אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בשל חיוב בהוצאות גבייה שלא כדין.

קראו עוד »

מרץ 2018

בנק יהב יפצה לקוחות יחידים ועסקים קטנים שנגבתה מהם עמלה גבוהה מזו שנגבתה מעסקים גדולים, בהתאם להסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בעניין גביית עמלה שלא כדין עבור שירות העברת משכורות באמצעות רשימת מוטבים.

קראו עוד »

חברי הנהלת החברה לישראל ישלמו לחברה סכום של 45 מיליון ש"ח, לפי הסדר פשרה בתביעה נגזרת אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

פברואר 2018

הבנק הבינלאומי יפצה לקוחות יחידים ועסקים קטנים שנגבתה מהם עמלה גבוהה מזו שנגבתה מעסקים גדולים, בהתאם להסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

 

ינואר 2018

בנק יהב יפצה לקוחות יחידים ועסקים קטנים שנגבתה מהם עמלה גבוהה מזו שנגבתה מעסקים גדולים, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור.

קראו עוד »

דצמבר 2017

רוכשי אגרות החוב של חברת אייס אוטו דיפו יזכו לפיצוי בסכום של כ-4.2 מיליון ש"ח, לפי הסדר פשרה בתביעה ייצוגית אשר אושר.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס, בעניין עריכת הגרלות KENO בניגוד להיתר ולתקנון ההגרלה.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט ובנק אוצר החייל, בעניין גביית ריבית מופרזת מערבים.

קראו עוד »

אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת סלקום, בשל גביית תשלום שלא כדין עבור פירוט שיחות.

קראו עוד »

אוקטובר 2017

הבנק הבינלאומי יפצה לקוחות יחידים ועסקים קטנים שנגבתה מהם עמלה גבוהה מזו שנגבתה מעסקים גדולים, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור. 

קראו עוד »

ספטמבר 2017

רוכשי ניירות הערך של חברת לנדמארק גרופ בע"מ יזכו לפיצוי בסכום של 22 מיליון ש"ח, לפי הסדר פשרה בתביעה ייצוגית אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי. 

קראו עוד »

התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בשל הפרת חובתה לעדכן את המאגר שמשמש את שירות המודיעין הטלפוני שלה (שירות 144). כתוצאה מכך החברה מוסרת לפונים לשירות המודיעין הטלפוני מספרי טלפון של קווים מנותקים, וגובה בגין כך תשלום.

קראו עוד »

בנק הפועלים ישיב ללקוחות סכומים שנגבו כעמלות עבור שמירת דאר בסניף, כאשר השירות לא התבקש על ידי הלקוחות, על פי הסדר פשרה בתביעה ייצוגית אשר הוגש לאישור בית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

אוגוסט 2017

רוכשי אגרות החוב של חברת אייס אוטו דיפו יזכו לפיצוי בסכום של כ-4.2 מיליון ש"ח, לפי הסדר פשרה בתביעה ייצוגית אשר הוגש לאישור.

קראו עוד »

יולי 2017

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח איילון, בשל הפחתת תגמולי ביטוח שלא כדין במקרים של תאונות דרכים המתרחשות בצומת.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעילת מנהרות הכרמל וחברה המנהלת עבורה את מערך גביית האגרה, בגין חיוב רכב פרטי באגרה החלה על רכב ציבורי.

קראו עוד »

בית המשפט העליון, בהרכב שופטים מורחב, קיבל ערעור על החלטה לדחות בקשות אישור נגד שלוש חברות סלולר בגין גביית מס ערך מוסף לא כדין, והחזיר את הדיון בבקשות האישור לבית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

יוני 2017

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל גבייה שלא כדין של עמלת ליווי פיננסי.

קראו עוד »

בנק הפועלים יפצה לקוחות יחידים ועסקים קטנים שנגבתה מהם עמלה גבוהה מזו שנגבתה מעסקים גדולים, בהתאם להסדר פשרה שאושר. 

קראו עוד »

מאי 2017

בית המשפט העליון קיבל ערעור ואישר תביעה ייצוגית נגד חברת כהן פיתוח, ארבעה בעלי מניות בחברה וקבוצת דלק.

קראו עוד »

 

אפריל 2017

אושרה בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה לישראל, נגד בעלי השליטה ונושאי משרה, בגין תשלום מענקים על ידי בעלי השליטה לנושאי המשרה.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל הפרת התחייבות למתן הנחה ליחידים ועסקים קטנים בהמרת מטבע חוץ באינטרנט.

קראו עוד »

מרץ 2017

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי, בשל גביית עמלת דמי ניהול פקדון ניירות ערך עבור החזקת ניירות ערך שנמחקו מהרישום למסחר.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת פריגו ורואי החשבון המבקרים שלה, בגין הטעיית משקיעים.

קראו עוד »

בנק הפועלים יפצה לקוחות יחידים ועסקים קטנים שנגבתה מהם עמלה גבוהה מזו שנגבתה מעסקים גדולים, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי. 

קראו עוד »

פברואר 2017

ארבע חברות ביטוח יפעלו לאיתור ויידוע מבוטחים ומוטבים על דבר קיומם של כספים שלהם המוחזקים אצלן, בהתאם להסדר פשרה שאישר בית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

בנק הפועלים ישיב ללקוחותיו עמלות שנגבו עבור שמירת דאר בסניף כאשר השירות לא התבקש על ידי הלקוחות, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי. 

קראו עוד »

ינואר 2017

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי, בשל ביצוע המרת מטבע כפויה וגביית עמלה בגינה.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח איי. די. איי (ביטוח ישיר), בגין הפרת פוליסות ביטוח.

קראו עוד »

התקבל ערעור על החלטה לאשר תביעה ייצוגית נגד חברת סלקום, והדיון בבקשה הוחזר לבית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעילת מנהרות הכרמל וחברה המנהלת עבורה את מערך גביית האגרה, בגין חיוב בשל החזר חיוב אמצעי התשלום. 

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס, בגין הפעלת מכונות החישגד האלקטרוני באופן הנוגד את ההיתר והפעלת השפעה בלתי הוגנת על המהמרים.

קראו עוד »

דצמבר 2016

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעילת כביש חוצה ישראל וחברה המנהלת עבורה את מערך גביית האגרה, בגין חיוב בשל החזר חיוב אמצעי התשלום. 

קראו עוד »

נובמבר 2016

בנק הפועלים יפצה לקוחות בתביעה ייצוגית על איחור של הבנק בדיווח על תשלום חוב מצד לקוחות שהבנק פתח נגדם תיקי הוצאה לפועל, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

בנק מזרחי טפחות ובנק הפועלים יפצו לקוחות שחויבו בהוצאות משפטיות, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי. 

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשת המרכולים יינות ביתן, בגין גביית מחיר בקופה העולה על המחיר המסומן על המוצר. 

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברה קדישא פתח תקוה ומנהליה, בשל הפליית נפטרים יוצאי מדינות חבר העמים בדרך של קבורה בחלקות נפרדות. 

קראו עוד »

אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט, בטענה כי הבנק שולל מסטודנטים קיימים הטבות להן הם זכאים.

קראו עוד »

ספטמבר 2016

נדחתה בקשת אישור נגד נושאי המשרה ובעלי השליטה בחברת סקיילקס, בגין הסתרת מידע אודות דרישת חוב של רשות המסים.

קראו עוד »

אוגוסט 2016

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת בזק, בשל חיוב בהוצאות גבייה שלא כדין.

קראו עוד »

חברת ישראכרט תשיב ללקוחותיה סכומים שנגבו כעמלה בגין רכישת מטבע חוץ מחלפן, בהתאם להסדר פשרה שאישר בית המשפט המחוזי.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל גביית עמלות עבור שירותים שאינם מופיעים בתעריפון הבנק.

קראו עוד »

אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת סלקום, בשל גביית תשלום שלא כדין עבור פירוט שיחות.

קראו עוד »

מרץ 2016

בית המשפט המחוזי מינה תובע מייצג חלופי בתביעה ייצוגית בשם רוכשי אגרות החוב של חברת בולוס גד תיירות ומלונאות.

קראו עוד »

 

הוגש הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ישראכרט.

קראו עוד »

 

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות פרטנר וסלקום, בשל חיוב לקוחות בגין דחיית שיחות נכנסות כאשר הם שהו מחוץ לישראל.

קראו עוד »

 

נדחתה בקשת אישור נגד חברת החשמל בגין גביית ריבית פיגורים במקרים של איחור במסירת חשבונות חשמל.

קראו עוד »

 

נמשך ערעור שהוגש על פסק דין בשלוש תביעות ייצוגיות נגד חברות הביטוח מנורה, הפניקס ומגדל.

קראו עוד »

 

 

פברואר 2016

 

הוגש הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהמועצה הישראלית לצרכנות ניהלה נגד ארבע חברות ביטוח.

קראו עוד »

 

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בשל גביית עמלת שמירת דאר כאשר השירות לא התבקש.

קראו עוד »

 

ינואר 2016

 

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סוכני אניות, בשל גביית עמלות בניגוד לתקנות הנמלים.

קראו עוד »

© 2020 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2020 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'