top of page

הצטרפו אלינו

Office hallway

 

להצטרפות ניתן לפנות אלינו - office@ronlaw.co.il

 

יש לצרף לפניה קורות חיים, גליון ציונים ומכתבי המלצה. 

 

פניות להתמחות יטופלו בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על ההתמחות), תשכ"ב-1962.

 

פניות נשמרות בסודיות מוחלטת.

 

למידע נוסף ניתן לפנות אל גב' ענת אנגלמן במשרדנו.

bottom of page