top of page
_db-banking.jpg

סייברלוג'יק בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

חיוב ביתר עבור קבלת מטבע חוץ

בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש ינואר 2023, נגד בנק לאומי. על פי הבקשה, הבנק מחייב ביתר עבור קבלת מטבע חוץ בין חשבונות של אותו לקוח בארץ. הבנק נתבע להפסיק את חיוב היתר ולפצות את לקוחותיו.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

סמוחה נ' בנק דיסקונט בע"מ

חיוב ביתר בגין העברות מט"ח

בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש ספטמבר 2022, נגד בנק דיסקונט. על פי הבקשה, הבנק מחייב ביתר עבור העברת וקבלת מטבע חוץ בין חשבונות של אותו לקוח בארץ. הבנק נתבע להפסיק את חיוב היתר ולפצות את לקוחותיו.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

מור יעל נ' אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ

ביצוע הפחתות מתשלומים המגיעים לצדדים שלישיים במקרה של תאונה

בקשה לתביעה ייצוגית נגד אלבר, חברת השכרת רכב, בשם בעלי רכבים שנפגעו בתאונת דרכים מרכבים בבעלות החברה. הבקשה הוגשה בחודש יוני 2022. אלבר מספקת ללקוחותיה שירותי השכרת והחכרת רכב, הכוללים התחייבות שלה לשאת בתשלום עבור נזקים שייגרמו לצדדים אחרים בתאונות דרכים. נוסף על כך, על פי הדין, אלבר מחויבת לרכוש ביטוח צד שלישי או לפעול בעצמה כמבטחת. לעתים הצד השלישי שנפגע מחליט לא לבצע את התיקון. במקרה כזה אלבר מבצעת הפחתה משמעותית מהפיצוי המגיע לו. בנוסף, אלבר לא משלמת את רכיב המע"מ על עלות התיקון. הפחתות אלה מנוגדות לדין. על כן, אלבר נדרשת לחדול מביצוע הפחתות אלה, ולשלם את הסכומים שהפחיתה באופן לא חוקי.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

הצלחה – לקידום חברה הוגנת נ' דלתא קפיטל גרופ בע"מ

גביית ריבית אסורה והפרת חובות גילוי בהלוואות חוץ בנקאיות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש אוגוסט 2021. בבקשה נטען כי דלתא קפיטל גרופ מחייבת לווים בעלות אשראי וריבית פיגורים, בשיעורים החורגים באופן משמעותי מהמותר בחוק.  כן נטען כי החברה מפרה חובות גילוי, המתייחסות לעלות האמיתית של האשראי ולריבית הפיגורים. הבקשה הוגשה בשם הלקוחות הפרטיים שהנתבעת הפרה כלפיהם את הדין. החברה נתבעת לחדול מהתנהלותה הבלתי חוקית, להשיב לחברי הקבוצה את הסכומים האסורים שגבתה מהם, ולפצותם בעבור הפרת חובות הגילוי כלפיהם. לחלופין, החברה נתבעת לאפשר ביטול הסכם ההלוואה הבלתי חוקי לחברי הקבוצה החפצים בכך.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

הצלחה - לקידום חברה הוגנת נ' בנק הפועלים בע"מ

אי דיווח על נכסים עזובים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש מאי 2020 נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, בשם בעלי חשבונות עזובים שהבנקים הפרו את חובת הדיווח לגביהם. החוק מחייב בנקים לדווח לאפוטרופוס הכללי על נכסים עזובים. בבקשה נטען כי הבנקים מדווחים על נכסים אלה רק אם הסכום עולה על רף מינימלי, אותו כל בנק קבע על דעת עצמו. נכסים ששוויים לא עולה על הרף שנקבע, אינם מדווחים לאפוטרופוס הכללי, ודבר קיומם לא מובא לידיעת בעליהם. הבנקים נתבעים לפעול בהתאם לחוק ולפצות את בעלי החשבונות בגין התנהלותם.


בחודש יולי 2023 אושרו הסדרי פשרה עם הבנקים, הכוללים התחייבות כי מעתה הבנקים ידווחו לאפוטרופוס הכללי על נכסים עזובים, יהיה סכומם אשר יהיה.


משרדנו מייצג את המבקשת בשיתוף עם עורך הדין עופר לוי.


מצב התיק: הסדרי פשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין בנק הפועלים; בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין בנק מזרחי טפחות; פסק דין.

לוי נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפרת התחייבות לכיסוי ביטוחי ללא תוספת תשלום

תביעה ייצוגית נגד חברת הפניקס. בקשת האישור הוגשה בחודש פברואר 2020. על פי התביעה, הפניקס שיווקה פוליסת ביטוח בריאות, בה נכללה התחייבות להעניק למבוטחים כיסוי ביטוחי ללא תוספת תשלום, עבור הילד הרביעי ואילך. הפניקס חדלה לכבד את ההתחייבות ביחס לילדים שנולדו החל משנת 2016. התובעים דורשים שהפניקס תקיים את התחייבותה, ותשיב למבוטחים סכומים שנגבו בניגוד להתחייבות.


בחודש ינואר 2023 בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית.


משרדנו מייצג את התובעים בשיתוף עם עורכת הדין רוני אבישר-שדה.


מצב התיק: דיון בתביעה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.

המועצה הישראלית לצרכנות נ' ש. שלמה רכב בע"מ

חובת חברת השכרת רכב לנהוג כמבטח

בקשה לתביעה ייצוגית נגד שלמה סיקסט, חברת השכרת רכב, בשם בעלי רכבים שנפגעו בתאונת דרכים מרכבים בבעלות החברה. הבקשה הוגשה בחודש דצמבר 2019. שלמה סיקסט מספקת ללקוחותיה שירותי השכרת רכב, הכוללים התחייבות שלה לשאת בתשלום עבור נזקים שייגרמו לצדדים אחרים בתאונות דרכים. על כן, עליה לפעול כמבטחת ולשאת בחובות המוטלות בדין על מבטח. שלמה סיקסט מתנערת מחובות אלה. היא נתבעת למלא אחריהן.


משרדנו ייצג בבקשת אישור קודמת באותו עניין, שהוגשה בחודש נובמבר 2018. אותו הליך הסתיים בהסתלקות, הקשורה לנסיבות האישיות הנוגעות למבקש.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

המועצה הישראלית לצרכנות נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

אי השבת פרמיה במקרה של גניבה או אובדן גמור

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח מנורה מבטחים, כלל, שומרה, הפניקס ואיי.די.איי. הבקשה הוגשה בחודש אוגוסט 2019. בבקשה נטען כי כאשר רכב נגנב או עבר תאונה שהובילה לאובדן גמור, על חברות הביטוח להשיב את הפרמיה ששולמה בגין שירותי ביטוח משלימים לביטוח המקיף, הנרכשים במסגרת "כתבי שירות" (שירות תיקון דרך, שירות תיקון שמשות וכו').


בחודש דצמבר 2023 בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית.


משרדנו מייצג את המבקשים בשיתוף עם עורכי הדין סימון אלישקוב ושחר כהן.


מצב התיק: דיון בתביעה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה בבקשת האישור.

עמותת הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' בנק הפועלים בע"מ

גביית עמלות פירעון מוקדם בניגוד לדין

בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש אוגוסט 2019 נגד בנק הפועלים, בשם לקוחות שנגבו מהם עמלות פירעון מוקדם במקרה של העמדת הלוואה לפירעון מיידי. במקרה שהלקוח מבקש לפרוע הלוואה לפני המועד שנקבע לפרעונה, הבנק רשאי לגבות עמלות בגין כך (עמלה תפעולית, עמלת אי הודעה מוקדמת ועמלת הפרשי ריבית). לעומת זאת, כאשר הבנק יוזם פירעון מוקדם של הלוואה, בדרך של העמדת ההלוואה לפירעון מיידי, הוא לא רשאי לגבות עמלת פירעון מוקדם. בבקשה נטען כי בנק הפועלים פועל בניגוד לדין, וגובה עמלת אי הודעה מוקדמת ועמלת הפרשי ריבית גם כאשר הוא יוזם את הפירעון המוקדם. הבנק נתבע לחדול מכך וולהשיב את הכספים שנגבו מחברי הקבוצה בגין עמלות פירעון מוקדם.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

אביב נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

גביית עמלה בגין הודעה ראשונה על פיגור בתשלום או יתרה חריגה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית אשר הוגשה בחודש ינואר 2019. על פי הבקשה, בנק מזרחי טפחות קבע בתעריפון שלו כי עמלה בגין משלוח התראה בדבר יתרה חריגה או פיגור בתשלום תיגבה רק החל מההודעה השניה. בפועל הבנק גובה את העמלה גם בגין ההודעה הראשונה. הבנק נתבע להשיב את הסכומים שנגבו בגין משלוח ההודעה הראשונה, ולחדול מגביה זו. בחודש נובמבר 2019 בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית.


בחודש אפריל 2021 התביעה הייצוגית התקבלה. נקבע כי סכום הפיצוי לכל לקוח ייקבע לאחר קבלת חוות דעת ממונה מטעם בית המשפט.


מצב התיק: דיון בערעור שהוגש על ידי הבנק.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה בבקשת האישור; פסק דין.

לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ

העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך בערוץ ישיר

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, אשר הוגשה בחודש ספטמבר 2018. בתעריפון הבנק נקבעו תעריפים מופחתים לביצוע פעולות בערוץ ישיר, שלא באמצעות פקיד. על פי בקשת האישור, עבור שירותים של העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך בערוץ ישיר, הבנק גובה תעריף גבוה יותר, זה שנקבע לפעולה באמצעות פקיד. הבנק נתבע לחדול מגביית היתר ולהשיב את הסכומים שנגבו בניגוד לתעריפון.


בחודש אפריל 2021 בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית. בחודש נובמבר 2022 בית המשפט העליון דחה את בקשת הבנק לערער על ההחלטה.


מצב התיק: דיון בתביעה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה על אישור התביעה כייצוגית; החלטת בית המשפט העליון בבקשת הבנק לערער על החלטת האישור.

לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ

עמלת הפקדת שיק דחוי במכשיר לשירות עצמי

תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק לאומי, אשר הוגשה בחודש מאי 2018. על פי התביעה, הבנקים מחייבים לקוחות שמפקידים שיק דחוי באמצעות מכשיר לשירות עצמי, בעמלה הגבוהה מהמותר. הבנקים נתבעים להשיב את העמלות שנגבו שלא כדין.


בחודש אפריל 2023 בית המשפט המחוזי אישר את התביעה כייצוגית, ביחס לתקופה שעד חודש אוקטובר 2017.


בהתאם להחלטת בית המשפט, נדרש לאתר תובע מייצג חלופי. לקוחות של הבנקים הנתבעים שחוייבו בעמלת הפקדת שיק דחוי, עבור הפקדה באמצעות מכשיר לשירות עצמי שמוצב בסניף הבנק או סמוך לו, מוזמנים לפנות לעו"ד אהרן רבינוביץ באמצעות כתובת דואר אלקטרונית aharon@ronlaw.co.il, או בטלפון 03-6967676.


מצב התיק: דיון בתביעה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה על אישור התביעה כייצוגיתפנייה ללקוחות לבחינת אפשרות לשמש כתובעים ייצוגיים.

מור נ' איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ

הפרת פוליסות ביטוח

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איי. די. איי חברה לביטוח, אשר הוגשה בחודש ינואר 2017. בבקשה נטען כי החברה מכרה פוליסות ביטוח רכב הכוללות התחייבות לשלם שווי רכב חדש תמורת רכב ישן, במקרה של אבדן גמור. לקראת תום שנת הביטוח, החברה שלחה למבוטחים הודעת דואר אלקטרוני הכוללת הצעה לחידוש הפוליסה לשנה נוספת, והתחייבות כי תנאי הכיסוי יהיו זהים לתנאים בפוליסה הקיימת. החברה הפרה את ההתחייבות שלה, ובפוליסה החדשה נקבעו תנאים שונים - במקום שווי רכב חדש תמורת ישן, נקבע כיסוי לפי שווי רכב ישן בתוספת 15% בלבד. המבקש דורש כי חברת הביטוח תפצה את המבוטחים בפוליסה החדשה לפי התנאים שנקבעו בפוליסה הישנה.


בחודש מרץ 2022 בית המשפט אישר הסדר פשרה. על פי ההסדר, חברי הקבוצה יקבלו פיצוי בסכום השווה ל-50% מההפרש בין סכום הפיצוי שקיבלו בשל האבדן הגמור, לבין הסכום שהיו מקבלים לפי תנאי הפוליסה הישנה.


מצב התיק: הסדר פשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; בקשה לאישור הסדר פשרה; פסק דין.

לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

המרת מטבע כפויה וגביית עמלה בגינה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי, אשר הוגשה בחודש ינואר 2017. על פי הבקשה, כאשר ללקוח המחזיק בחשבון במטבע ישראלי נוצרת יתרת זכות במטבע חוץ, הבנק ממיר את היתרה לשקלים גם כשהלקוח לא ביקש זאת. הבנק נתבע להשיב את עמלת החליפין שהוא גובה מהלקוחות בגין המרת המטבע הכפויה.


בחודש אוגוסט 2020 אושר הסדר פשרה. לפי ההסדר, חברי הקבוצה יזכו בהשבה של 30%-10% מהסכום שנגבה כעמלה והפרשי שער, בתלות בגובה הסכום שהומר.


מצב התיק: הסדר פשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; בקשה לאישור הסדר פשרה; פסק דין.

לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

אי מתן הטבות לסטודנטים בניגוד לתעריפון

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט, בשם בעלי חשבון סטודנט בבנק, אשר הוגשה בחודש יולי 2014. המבקשים טוענים כי כאשר הבנק מעדכן את התעריפון ומשנה את התעריפים לסטודנטים, הוא מחיל את ההטבה רק על סטודנטים שמצטרפים לבנק, וממשיך לגבות מסטודנטים קיימים את התעריפים הישנים, הגבוהים יותר. על פי הטענה, הבחנה זו בין שתי קבוצות הסטודנטים מנוגדת לתעריף הבנק ולמצגים שניתנים על ידו, ולפיכך גביית התעריפים הגבוהים מסטודנטים קיימים אינה חוקית. הבקשה אושרה בחודש נובמבר 2016, ביחס לבעלי חשבון סטודנט בשנים 2012-2008 בלבד. שני הצדדים ערערו על ההחלטה. בחודש אוקטובר 2018 בית המשפט העליון קיבל את ערעור המבקשים, דחה את ערעור הבנק, וקבע כי התביעה הייצוגית תתנהל בשם בעלי חשבון סטודנט בשנים 2014-2008.


בחודש ספטמבר 2020 אושר הסדר פשרה. על פי ההסדר, הבנק ישיב ללקוחות 95% מהסכומים שנגבו מהם ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. ההסדר יחול על בעלי חשבון סטודנט בשנים 2016-2008.


מצב התיק: הסדר פשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגיתהחלטה על אישור התביעה כייצוגית; פסק דין בערעור על החלטת האישור; בקשה לאישור הסדר פשרה; פסק דין המאשר את הסדר הפשרה.

דמרי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ, סילורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

גרימת נזק לחייבים בהוצאה לפועל

בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד בנק מזרחי טפחות, בנק הפועלים ובנק לאומי, בשם לקוחות שמתנהל או התנהל נגדם תיק הוצאה לפועל. הבקשות הוגשו בשנת 2011, מלבד הבקשה נגד בנק לאומי, אשר הוגשה בחודש יולי 2015. המבקשים טוענים כי כאשר החייבים ביצעו החזר של החוב או חלקו באמצעות הבנק או בא כוחו, הבנק נהג לדווח על התשלום באיחור. לאחר הדיווח ניתן זיכוי בגין תקופת האיחור. במשך תקופת האיחור חלה על היתרה בתיק ההוצאה לפועל ריבית בנקאית, ואילו הזיכוי שניתן חושב לפי ריבית בשיעור נמוך יותר. בעקבות בקשות האישור נגד בנק מזרחי ובנק הפועלים, רשות האכיפה והגביה הודיעה על תיקון מערכת המחשוב, אך עדיין נותר הצורך לטפל בתיקון היתרות בתיקים שתקלה כזו אירעה בהם בעבר ופיצוי הלקוחות בגין הנזק שנגרם להם.


בחודש ספטמבר 2018 אושר הסדר פשרה עם בנק הפועלים. על פי ההסדר, ימונה מומחה מטעם בית המשפט שיקבע את זכאות חברי הקבוצה לפיצוי, ביחס לבעלי חשבונות פתוחים או תיקי הוצאה לפועל פתוחים, וביחס לחברי קבוצה ששילמו את מלוא חובם בחשבון הבנק או בתיק ההוצאה לפועל. ההסדר כולל גם התחייבויות והצהרות של הבנק בנוגע להתנהלות לעתיד.


בחודש מרץ 2021 אושר הסדר פשרה עם בנק מזרחי טפחות. על פי ההסדר, הבנק התחייב להשוות את יתרת החוב בחשבונות ההוצאה לפועל הפתוחים ליתרת החוב בחשבון הבנק, בכל המקרים שבהם היתרה בחשבון ההוצאה לפועל גבוהה יותר. חברי קבוצה שסבלו נזק בשל התנהלות הבנק וחשבון ההוצאה לפועל שלהם כבר נסגר, יזוכו בגין הנזק. ההסדר כולל גם התחייבויות והצהרות של הבנק בנוגע להתנהלות לעתיד.


בחודש ספטמבר 2018 התקבלה באופן חלקי בקשה לסילוק על הסף של בקשת האישור נגד בנק לאומי.


מצב התיקים: ביצוע הסדרי פשרה בתביעות נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות; דיון בבקשת האישור נגד בנק לאומי.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות; בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים; בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומיבקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה נגד בנק הפועלים; הסדר פשרה מתוקן בתביעה נגד בנק מזרחי טפחות; החלטה על סילוק על הסף של חלק מבקשת האישור נגד בנק לאומי; ערעור על ההחלטה לסלק על הסף חלק מבקשת האישור נגד בנק לאומי; פסק דין המאשר את הסדר הפשרה עם בנק הפועלים; פסק דין המאשר את הסדר הפשרה עם בנק מזרחי טפחות.


חגמה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ

גביה לא חוקית של הוצאות משפטיות

בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד בנק מזרחי טפחות ובנק הפועלים, בשם לקוחות אשר הבנקים פתחו נגדם בהליכי גביה. הבקשות הוגשו בשנים 2012-2011. בבקשות האישור נטען כי הבנקים מחייבים את הלקוחות המשפטיים בחיובים שונים בגין הוצאות משפטיות, ללא אישור של בית משפט או רשם ההוצאה לפועל. עוד נטען בבקשות כי הסכומים שחוייבו בחשבונות הלקוחות בגין הוצאות משפטיות נושאים ריבית חריגה, החלה על יתרת החובה בחשבון, במקום הפרשי הצמדה וריבית כדין.


בחודש ספטמבר 2018 אושרו הסדרי פשרה, במסגרתם חברי הקבוצה יזכו לפיצוי, שייקבע בהתאם למדגם שמומחה מטעם בית המשפט יערוך בקרב חשבונות חברי הקבוצה.


מצב התיק:  הסדרי הפשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות; בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים; בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה נגד בנק מזרחי טפחותבקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה נגד בנק הפועלים; פסק דין המאשר את הסדרי הפשרה.

למידע אודות תיקים שהטיפול בהם הסתיים, לחצו כאן

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page