top of page
_db-consumption.jpg

חרפק נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ

פגם במערכת סטיית נתיב

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת צ'מפיון מוטורס בע"מ ונגד חברת Skoda Auto A.S., שהוגשה בחודש ינואר 2023. על פי הבקשה, החל משנת 2021 חברת צ'מפיון מוטורס מוכרת מכוניות חדשות מדגם סקודה, עם מערכת סטיית נתיב שאיננה תקינה. נורת האזהרה בלוח המחוונים נדלקת ונכבית לסירוגין, והמערכת משמיעה צפצופים חוזרים ונשנים על סטייה מנתיב, במקרים בהם אין כל סטייה. גם לאחר שמנטרלים את המערכת, ההתרעות והצפצופים אינם פוסקים. החברות מודעות היטב לתקלה החמורה ואינן מעמידות שום פתרון.


החברות נדרשות לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם עקב התקלה ולפעול לתיקון התקלה. עוד מבוקש סעד הצהרתי בדבר הזכות לביטול רכישת המכונית.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

גלבר נ' Flo Health, Inc

פגיעה בפרטיות משתמשות ביישומון בריאות האשה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד Flo Health, מפעילת יישומון למעקב אחר בריאות נשים. הבקשה הוגשה בחודש ינואר 2022. לפי הבקשה, מפעילת היישומון התחייבה כלפי המשתמשות לא להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי הנוגע להן. ההתחייבות הופרה. מידע כזה הועבר לחברות אשר כלים שלהן משמשים לפיתוח היישומון, כולל החברות Google ו-Facebook. המבקשת, משתמשת ביישומון, תובעת פיצויים, וכן הפסקה של העברת המידע, בשם המשתמשות בישראל.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

ההורים שלי בע"מ נ' Google Ireland Limited

הפרת חוזה פרסום באינטרנט

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מפעילת מנוע החיפוש וענקית הפרסום גוגל, שהוגשה בחודש דצמבר 2021. החברה מוכרת לבתי עסק שירותי פרסום משני סוגים: מודעות חיפוש (Search Ads) – הצגת מודעות באופן מובלט לצד תוצאות החיפוש במנוע החיפוש של החברה; ומודעות תצוגה (Display Ads) – מודעות המופיעות באתרים שונים ברחבי הרשת, ולא כמענה לחיפוש במנוע החיפוש. מודעות תצוגה בעלות ערך כלכלי נמוך משמעותית ממודעות חיפוש.


על פי הנטען בבקשה, החברה מזמינה מפרסמים להתקשר בהסכם למתן שירות מסוג מודעות חיפוש, אך מספקת שירות של מודעות תצוגה. החברה נתבעת להשיב את הסכומים שגבתה ביתר, ולחדול מהתנהלותה הלא חוקית.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

זינגר נ' הוט מובייל בע"מ

הפסקת הטבה ללא מתן הודעות כדין

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת התקשורת הוט מובייל, שהוגשה בחודש אוקטובר 2021. החברה מעניקה לכל מצטרף חבילת דקות שיחה לחו"ל, ללא עלות "עד להודעה חדשה". על פי הבקשה, לאחר זמן מה, במועד שאינו ידוע ללקוחות בזמן ההתקשרות, המשיבה מסיימת את ההטבה וגובה תשלום עבור חבילת דקות השיחה לחו"ל. החברה עושה זאת מבלי שהודיעה על כך ללקוחות, כנדרש בחוק וברישיון שהעניק לה שר התקשורת.


החברה נתבעת להשיב את הסכומים שגבתה לאחר שהפסיקה את ההטבה בלי להודיע על כך כנדרש, ולחדול מהתנהלותה הלא חוקית.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור. 


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

אביב נ' Facebook

פגיעה בפרטיות משתמשים ברשת חברתית

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה בחודש אפריל 2021. בבקשה נטען כי הרשת החברתית פייסבוק משתמשת בשמם של המשתמשים, בכינויים ובתמונתם, לצורך קידום מודעות ממומנות. הדבר נעשה ללא קבלת הסכמה מדעת של המשתמשים, כנדרש לפי חוק. פייסבוק נדרשת לחדול מהתנהלותה, לפצות את המשתמשים בגין הפגיעה בפרטיותם ולהשיב להם את הרווחים שהיא הפיקה באמצעות הפגיעה בפרטיות.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

סואעד נ' בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

הפרת החובה להניח תשתית בזק ביישוב חוסנייה

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה בחודש פברואר 2021. בבקשה נטען כי חברת בזק מפרה את חובתה להניח ביישוב חוסנייה תשתית בזק, המקשרת את הלקוחות לקווי טלפון ולרשת האינטרנט. על פי הבקשה, הנתק של היישוב חוסנייה מהתשתית יוצר פערים חברתיים ומרחיב פערים קיימים. המבקש דורש כי החברה תחבר את בתי היישוב לתשתית הבזק, ותפצה את התושבים בגין הנזקים שנגרמו להם.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

המועצה הישראלית לצרכנות נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

צירוף לקוחות לשירות ללא הסכמתם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הטלוויזיה הוט, שהוגשה בחודש יולי 2020 על ידי המועצה הישראלית לצרכנות. החברה משווקת שירות בשם Next TV, המאפשר צפייה בתוכני טלוויזיה באמצעות הטלפון הנייד או המחשב. על פי הבקשה, הוט נוהגת לצרף לשירות Next TV לקוחות של שירותים אחרים של קבוצת הוט, בלי לקבל את הסכמת הלקוחות. בחלק מהמקרים, הלקוחות צורפו לשירות לאחר שקיימו שיחה בעניין אחר עם נציג של קבוצת הוט.


המועצה דורשת כי הוט תשיב את דמי המנוי ללקוחות שצורפו לשירות באופן כפוי, וכי החברה תחדל מהתנהלות זו.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

המועצה הישראלית לצרכנות נ' לוטונט מועדון חברים בע"מ, המועצה הישראלית לצרכנות בע"מ נ' לוטוקרד בע"מ

שיווק הגרלות בלתי חוקי והטעיה על ידי מועדוני הימורים

בקשות לאישור תביעה ייצוגית נגד שמונה חברות המפעילות מועדוני הימורים, המציעים השתתפות קבוצתית בהגרלות שעורך מפעל הפיס. אלפי לקוחות המועדונים משלמים דמי מנוי חודשיים, טופסי ההגרלות נרכשים עבורם במרוכז, והלקוחות חולקים את הפרסים.


בבקשות, שהוגשה בחודשים מאי ודצמבר 2020, נטען כי המועדונים, אשר אינם משווקים מורשים של מפעל הפיס, פועלים בניגוד לדין הפלילי. מבוקש כי בית המשפט יאסור על המועדונים להמשיך לשווק את הגרלות מפעל הפיס, ויקבע כי הסכמי ההתקשרות עמם בטלים.


בבקשות נטען כי מועדוני ההימורים נוהגים להטעות את לקוחותיהם בשורה של עניינים. בין היתר, הם לא מגלים כי בממוצע, 70% מכספם של הלקוחות כלל אינו משמש לרכישת כרטיסי הגרלה, אלא ניטל כעמלה. נוסף על כך, המועדונים מציגים כי ההימור באמצעותם מגדיל את סיכויי הזכייה. בפועל דווקא הסיכויים להפסד גדלים. המועדונים גם מסתירים את העובדה שתוחלת הרווח בהימור באמצעותם, נמוכה משמעותית מאשר תוחלת הרווח בהימור ישיר באמצעות מפעל הפיס. המועצה דורשת כי המועדונים יפצו את הלקוחות בשל הטעייתם.


מצב התיק: דיון בבקשות לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לוטוקרד.

לפינר נ' בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

חיוב בהוצאות התראה בניגוד לדין

תובענה ייצוגית, אשר אושרה בחודש מרץ 2022. בבקשת האישור נטען כי חברת בזק מחייבת לקוחות שלא שילמו את חובם במועד, בהוצאות התראה בסכומים גבוהים. לפי התקנות החלות על בזק, מותר לחברה לחייב בהוצאות גבייה בסכום קבוע. בזק מחייבת את הלקוחות בהוצאות גבייה בדמות הוצאות התראה, בסכומים העולים על הקבוע בתקנות. החברה נתבעת להשיב את הסכומים שנגבו ביתר ולהפסיק את הגבייה העודפת.


מצב התיק: דיון בתובענה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה על אישור התובענה כייצוגית.

וורום נ' אלפא-ביו טכ. בע"מ

תחליף עצם פגום

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת Industrie Biomediche Insubri השוויצרית, המייצרת תחליפי עצם המשמשים בניתוחי לסת, ונגד חברת אלפא-ביו טכ. בע"מ, היבואן והמשווק המקומי של תחליפי העצם. על פי בקשת האישור, אשר הוגשה בחודש מרץ 2019, החברות מכרו בישראל תחליף עצם פגום, אשר הושתל בלסתות של מטופלים רבים, וגרם להם נזק משמעותי. החברות נתבעות לפצות את הנפגעים עבור נזקיהם. בנוסף, מבוקש צו הקובע כי החומר פגום, ומאפשר למי שהושתל אצלו החומר ועדיין לא סובל מנזק גוף, להגיש תביעה בעתיד.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה בבקשות לסילוק על הסף.

גיא נ' גולן טלקום בע"מ

גביית מע"מ על שירותים שניתנו בחו"ל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בשם לקוחות חברת גולן טלקום, בשל חיוב במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ למדינת ישראל. הבקשה הוגשה בחודש מאי 2018.


בחודש ינואר 2024 הושג הסדר פשרה. על פי ההסדר, חברי הקבוצה יקבלו פיצוי בשיעור 60% מהחיוב במס ערך מוסף.


משרדנו מייצג את המבקשים בשיתוף עם עורך הדין עופר לוי.


מצב התיק: דיון בהסדר הפשרה.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; בקשה לאישור הסדר פשרה.

רגב נ' סובארו יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ

ליקוי בכלי רכב מתוצרת חברת סובארו

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת סובארו יפנאוטו וחברת סובארו, בשם מי שרכש כלי רכב המיוצרים על ידי סובארו במהלך השנים 2011-2007. בבקשת האישור, שהוגשה בחודש יולי 2017, נטען כי בכלי הרכב קיים ליקוי המגביר את צריכת השמן, ומצריך תיקונים שונים של כלי הרכב. בבקשת האישור נתבעו השבה של כספים ששולמו, פיצוי בגין נזקים נוספים והארכת תקופת האחריות.


בחודש ינואר 2023 בית המשפט דחה את בקשת האישור.


משרדנו ייצג בהליך זה בשיתוף פעולה עם עורך הדין שחר כהן.


מצב התיק: בקשת האישור נדחתה.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; פסק דין.

גורן נ' יינות ביתן בע"מ

גביית מחיר בקופה העולה על המחיר המסומן על המוצר

בקשה לאישור תביעה ייצוגית, בשם לקוחות רשת המרכולים יינות ביתן, אשר הוגשה בחודש נובמבר 2016. בקשת האישור הוגשה בגין גביית מחיר בקופה העולה על המחיר המסומן על המוצר. כך נמצא ביחס למוצרים רבים. המבקש עותר להשיב את הכספים שנגבו בדרך זו שלא כדין ולאסור את המשך ההתנהלות הזו.


בחודש מרץ 2021 אושר הסדר פשרה, לפיו יינות ביתן תתקן את התנהלותה בעתיד. כמו כן, נקבע כי ממונה מטעם בית המשפט יקבע את סכום גביית היתר, והצדדים יגישו לבית המשפט את הסכמתם בנוגע לסכום ההשבה לחברי הקבוצה, וכן בנוגע למנגנון ההשבה.


בחודש פברואר 2024 ניתן פסק דין משלים. על פי פסק הדין המשלים, סכום הפיצוי יעמוד על 8.8 מיליון ש"ח. הפיצוי יינתן בדרך של "הנחה עיוורת" - הפחתת מחירי מוצרים בלי שהצרכן יידע על כך מראש, אלא רק במסגרת חשבונית הרכישה, בתום הקנייה.


מצב התיק: הסדר פשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגיתבקשה לאישור הסדר פשרה; פסק דין; פסק דין משלים.

לפינר נ' בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

חיוב בהוצאות גבייה בניגוד לדין

תובענה ייצוגית, אשר הוגשה בחודש אוגוסט 2016. בבקשה נטען כי חברת בזק מחייבת לקוחות שלא שילמו את חובם במועד, בהוצאות גבייה ביתר. לפי תקנות הבזק, מותר לבזק לחייב בסכום קבוע, ואם מדובר בשיק או בהוראת קבע שלא כובדו – בסכום גבוה יותר. בזק מחייבת את הלקוחות הן בסכום הבסיס והן בסכום הנוסף. חברת בזק נתבעת להשיב את הסכומים שנגבו ביתר ולהפסיק את הגבייה העודפת.


בחודש אפריל 2018 בית המשפט אישר את התביעה כייצוגית. בחודש מרץ 2022 בית המשפט קיבל את התביעה, והורה לבזק לפצות את הלקוחות בגין חיוב היתר ולחדול מהתנהלות זו.


מצב התיק: ביצוע פסק הדין.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגיתהחלטה בבקשה לאישור התביעה כייצוגית; פסק דין.

נסאר נ' צ'מפיון מוטורס בע"מ

רכבי פולקסווגן פגומים

תביעה ייצוגית נגד חברת צ'מפיון מוטורס וחברת פולקסוואגן. הבקשה לאישור התביעה הוגשה בחודש יולי 2015. הבקשה הוגשה בשם מי שרכש כלי רכב המיובאים על ידי חברת צ'מפיון מוטורס, ויוצרו החל משנת 2008. בבקשה נטען כי בכלי הרכב קיים ליקוי המגביר את צריכת השמן, ומצריך תיקונים שונים של כלי הרכב. בבקשת האישור נתבעו השבה של כספים ששולמו, פיצוי בגין נזקים נוספים והארכת תקופת האחריות.


משרדנו מייצג בהליך זה בשיתוף פעולה עם עורך הדין סאבר נסאר.


בחודש ינואר 2024 בית המשפט אישר את התביעה, ביחס ללקוחות שרכשו רכבי אאודי מדגם Q5 עם מנוע TFSI שני ליטר בטווח שנות הייצור 2012-2008.


מצב התיק: דיון בתביעה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה על אישור התביעה כייצוגית.

רזניק נ' פלאפון תקשורת בע"מ, קינן נ' פרטנר תקשורת בע"מ, סיגורה ברניר נ' סלקום ישראל בע"מ

גביית מע"מ על שירותים שניתנו בחו"ל

בקשות לאישור תביעות ייצוגית בשם לקוחות החברות סלקום, פרטנר ופלאפון, בשל חיוב במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ למדינת ישראל. הבקשות הוגשו בחודשים יולי-אוגוסט 2010. בעקבות הגשת הבקשות שונו הנחיות מנהל מס ערך מוסף, והחיוב במס ערך מוסף על חלק מהשירותים הופסק. הבקשות נדחו, למעט הבקשה נגד סלקום אשר אושרה באופן חלקי, בעניין חיוב במס ערך מוסף על שליחת מסרונים מחוץ לישראל.


בחודש יולי 2017 הרכב שופטים מורחב של בית המשפט העליון קיבל ערעור וביטל את ההחלטה. נקבע כי ההגנות המוקנות לרשויות המדינה בחוק תובענות ייצוגיות לא חלות על חברות הסלולר, גם אם כספי המס שהן גבו הועברו למדינה. בנוסף, נקבע כי לא חל מס ערך מוסף על חבילת שירותי תקשורת מחוץ לישראל אשר נרכשת על ידי הלקוח טרם צאתו מישראל.


בחודש אוגוסט 2021 אושר הסדר פשרה. על פי ההסדר, חברי הקבוצה יקבלו פיצוי שנקבע על ידי בית המשפט, בשיעור 60% מהחיוב במס ערך מוסף.


משרדנו מייצג את המבקשים בשיתוף עם עורך הדין עופר לוי.


מצב התיק: הסדר פשרה בביצוע.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פלאפון; בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פרטנר; בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סלקום; החלטת בית המשפט המחוזי; כתב ערעור; פסק הדין של בית המשפט העליון; בקשה לאישור הסדר פשרה; פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה.

פתאל נ' סלקום ישראל בע"מ, גרינברג נ' סלקום ישראל בע"מ

גביית תשלום עבור פירוט שיחות ללא הסכמת הלקוחות

תביעות ייצוגיות בטענה שחברת סלקום הפרה את ההסכמים עם לקוחותיה, בכך שהיא החלה לגבות מהם תשלום בגין פירוט שיחות, אותו היא סיפקה לפני כן בחינם. הלקוחות לא הסכימו לשלם על שירות זה. בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת האישור בעניין פתאל, שהוגשה בחודש מרץ 2008, ואישר את התביעה. על כך הוגשה בקשת רשות ערעור. הבקשה נדחתה, בהחלטה חשובה של בית המשפט העליון שקבעה כללים חדשים אודות היקף ההתערבות בהחלטות לאשר תביעות ייצוגיות. ההליך חזר לבית המשפט המחוזי לצורך ניהול התביעה, ובסיומה תביעת פתאל התקבלה, וסלקום חוייבה להשיב לכל חברי הקבוצה את מלוא הסכומים שנגבו מהם. בעקבות ערעור שהוגש לבית המשפט העליון הצדדים הגיעו לפשרה לפיה סלקום תשיב לחברי הקבוצה מחצית מהסכומים שנגבו מהם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. סכום ההשבה לחברי הקבוצה עומד על למעלה מ-18 מיליון ש"ח. סכום זה חולק למעל מאה אלף חברי קבוצה. זהו סכום החזר חסר תקדים בתחום הצרכנות.

 

בחודש אפריל 2015 הוגשה בקשת גרינברג לאישור תביעה ייצוגית נוספת נגד סלקום, בהמשך לתביעה בעניין פתאל. התביעה בעניין פתאל נוהלה בשם חברי קבוצה שסלקום גבתה מהם תשלום בגין פירוט שיחות עד חודש אוגוסט 2009, מועד אישור התביעה כייצוגית. לאחר שנקבע בעניין פתאל כי החיוב נעשה שלא כדין, סלקום העלתה את סכום החיוב במקום לחדול ממנו. בקשת גרינברג עוסקת בחיוב חברי הקבוצה עבור פירוט שיחות בתקופה שלאחר אוגוסט 2009. נטען כי לאור הקביעות בעניין פתאל, החיובים שבוצעו לאחר מועד זה נעשו גם הם שלא כדין, ולכן יש להשיבם. כן נטען שהמחיר שנגבה עבור פרוט שיחות בלתי-סביר, וגביית מחיר כזה אסורה.

 

בחודש אוגוסט 2016 בקשת גרינברג התקבלה, ביחס לעילת התביעה העיקרית - האיסור לגבות עבור פרוט שיחות כאשר הלקוח לא הסכים לכך. בחודש ינואר 2017 בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שסלקום הגישה, ביטל את ההחלטה שאישרה את התביעה כייצוגית והחזיר את הדיון בבקשת האישור לבית המשפט המחוזי. בחודש דצמבר 2017 בקשת גרינברג התקבלה בשנית, ביחס לחלק מהתקופה שאליה היא מתייחסת. בחודש ינואר 2019 בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שסלקום הגישה על ההחלטה, קיבל ערעור שהתובע הגיש, ואישר את התביעה ביחס לכל התקופה שאליה היא מתייחסת.


בחודש יוני 2021 אושר הסדר פשרה בתביעת גרינברג. על פי ההסדר, הלקוחות יזכו בפיצוי בשיעור של 68% מהסכום שנגבה מהם עבור פרוט שיחות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.


מצב התיקים: פסק הדין בעניין פתאל בוצע במלואו; הסדר פשרה בתביעת גרינברג בביצוע. 

 

מסמכים: בקשת פתאל לאישור תביעה ייצוגיתהחלטה בבקשת פתאל לאישור התביעה כייצוגיתהחלטת בית המשפט העליון לדחות את בקשת רשות הערעור בעניין פתאלפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין פתאלפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פתאלבקשת גרינברג לאישור תביעה ייצוגיתהחלטה בבקשת גרינברג לאישור התביעה כייצוגיתהחלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור בעניין גרינברגהחלטה משלימה בבקשת גרינברג לאישור התביעה כייצוגיתפסק הדין של בית המשפט העליון בערעורים על ההחלטה המשלימה בעניין גרינברג; בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין גרינברג; פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין גרינברג.

למידע אודות תיקים שהטיפול בהם הסתיים, לחצו כאן

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page