חברות וניירות ערך

_db-corporateNstocks-2.jpg

דה לנגה נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

פרשת האופיואידים

בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת, שהוגשה בחודש אפריל 2019. בבקשה נטען כי טבע חשופה לאחריות בסכומי עתק עקב מעורבותה במגיפת משככי הכאבים מסוג אופיואידים בארה"ב, באמצעות פרקטיקות שיווק פסולות. הבקשה עומדת על הצורך בגילוי מסמכים לשם בירור האחריות של נושאי משרה בטבע בגין הנזקים שנגרמו לחברה. על פי הבקשה, קיים חשש משמעותי שנושאי המשרה כשלו בפיקוח על החברה והחברות הבנות שלה.


בחודש פברואר 2020 בית המשפט המחוזי הורה על עיכוב הדיון בבקשה, לאור קיומם של הליכים נגד טבע בארצות הברית, העוסקים באותו עניין.


מצב התיק: הדיון בבקשה עוכב.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה על עיכוב ההליכים.

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.