top of page
_db-other.jpg

אברהמוב נ' אגוד ערים אזור דן​

מפגעי ריח מאתר חיריה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איגוד ערים לאיכות הסביבה דן, חברת ורידיס וחברת חץ אקולוגיה והנדסה, בשם תושבי אזור גוש דן הסובלים מזה שנים מריחות קשים שמקורם באתר חירייה שבפארק אריאל שרון. באתר פועלים שני מתקני מחזור ובור מעבר לקליטת פסולת. בבקשת האישור, שהוגשה בחודש דצמבר 2019, המשיבות נתבעו להפסיק את הזיהום ולפצות את ציבור תושבי גוש דן הסובלים מהריחות.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

אזרחים למען הסביבה נ' אלקון מרכז מיחזור (2003) בע"מ

תחלואה עודפת בסרטן בשל פליטת מזהמים בנפת חיפה

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשם אנשים ששהו מעל שנתיים בנפת חיפה, והתגלתה אצלם מחלת סרטן ריאה או מחלת סרטן מסוג NHL. בקשת האישור הוגשה בחודש יולי 2019 על ידי עמותת אזרחים למען הסביבה, נגד עשרות מפעלים וגופים נוספים, הפולטים חומרים מזהמים הידועים כגורמים למחלות אלה.


על פי בקשת האישור, למרות שהמידע אודות זיהום האוויר החריג בנפת חיפה קיים מזה עשרות שנים, המשיבות המשיכו להטיל את נזקי הזיהום על הציבור, פעלו בניגוד לתקנים סביבתיים והיתרי פליטה, לא פעלו לניטור פעילותן כראוי, ולא הביאו בחשבון את הימצאותן בסמיכות זו לזו, צמוד לשכונות מגורים. התנהלות זו של המשיבות גרמה לעודף תחלואה בקרב חברי הקבוצה.


בחודש פברואר 2021, בהחלטה תקדימית, נקבע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מחשיפה המונית לזיהום. בהחלטה זו נדחו חמש בקשות לסילוק על הסף של בקשת האישור.


משרדנו מייצג בהליך זה בשיתוף עם עו"ד ד"ר (גאו') ערן צין, עו"ד אמנון קרן ואחרים מהקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה בבקשות לסילוק על הסף.

רונן נ' רשות מקרקעי ישראל

נזק אקולוגי ממטמנות באזור אשדוד

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות מקרקעי ישראל, איגוד ערים לאיכות סביבה דרום יהודה ואיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד, בגין זיהום חמור שנגרם לקרקע, למים ולאוויר, ממטמנות רתמים וא.א אשדוד ובריכות החמצון, לרבות שריפות רבות שמתרחשות בסביבה.


בבקשת האישור, שהוגשה בחודש יוני 2019, נטען כי השריפות גורמות לזיהום אוויר הפוגע בתושבי האיזור, וכי הפסולת המוטמנת מזהמת את הקרקע ואת מי התהום. המשיבות נתבעות לשקם את הקרקע, ולפצות על הנזק האקולוגי שנגרם לאיזור ולתושבים.

​​

משרדנו מייצג את המבקשים בשיתוף עם משרד עו"ד רם דקל.

​​

מצב התיק: דיון בבקשת האישור.

מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

למידע אודות תיקים שהטיפול בהם הסתיים, לחצו כאן

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page