top of page
_db-financial.jpg

קינן נ' NGK Spark Plug Co

קרטל מצתי הרכב

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד התאגידים העולמיים NGK Spark Plug Co., Robert Bosch GmbH ו-Denso Corporation בגין תיאום המחירים בשוק המצתים המקוריים ובשוק המצתים החלופיים לכלי רכב. בקשת האישור הוגשה בחודש ספטמבר 2020.


בבקשת האישור נטען כי בין השנים 2001  ל-2011 החברות בקרטל תיאמו את מחירי המצתים שהן מכרו ליצרניות כלי רכב, וכן מצתים שנמכרו כחלפים. הקרטל היה פעיל בכל העולם, ונגע למצתים ששימשו את יצרניות הרכב הגדולות ביותר. בשל כך נפתחו נגד החברות בקרטל הליכים בארצות הברית, באירופה ובברזיל, במסגרתם הן הודו בתיאום המחירים, ושילמו קנסות ופיצויים בסכום כולל העולה על 100 מיליון דולר ארה"ב. לפי הבקשה, תיאום המחירים השפיע גם על הצרכנים בישראל, וגרם לכך שבתקופת הקרטל צרכנים שילמו מחיר מופרז עבור מצתים חלופיים שנרכשו במסגרת הטיפול השוטף ברכב, וכן עבור כלי הרכב.


בחודש אוקטובר 2023 הוגש הסדר פשרה עם בוש, במסגרתו החברה תשלם פיצוי בסכום של כ-2.4 מיליון ש"ח.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית; דיון בבקשה לאישור הסדר פשרה עם בוש.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; בקשה לאישור הסדר פשרה עם בוש.

ליבוביץ נ' טוליפ אנטרטיינמנט בע"מ

הכתבת מחיר אנכית בשוק בתי הקולנוע

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ארבעה מפיצי סרטים, בגין הכתבת מחירי מינימום לכרטיסי הקולנוע הנמכרים עבור הסרטים המופצים על ידיהם. בקשת האישור הוגשה בחודש יוני 2020.


בבקשת האישור נטען כי כל אחד ממפיצי הסרטים קובע מחיר מינימום שבו יימכרו כרטיסים לסרטים המופצים על ידו. פרקטיקה זו מקבעת מחירים גבוהים ואחידים בבתי הקולנוע, פוגעת בתחרות ומסבה נזק לצופים.


המבקשת עותרת להורות למשיבות לחדול מפרקטיקה זו ולפצות את חברי הקבוצה, צופי הסרטים, על הנזק שנגרם להם מהכתבת המחיר.


משרדנו מייצג את המבקשת בשיתוף עם עורך הדין שלום קמיל.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

פינק נ' סודהסטרים ישראל בע"מ

קשירת מיכלי גז למכשירי הגזת מים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סודהסטרים ישראל בע"מ, בגין קיפוח לקוחות והטעיה, ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי וגביית מחיר מופרז עבור מילוי גז עבור מכשירי הגזה ביתיים. בקשת האישור הוגשה בחודש יולי 2019.


בבקשת האישור נטען כי סודהסטרים היא בעלת מונופולין בשוק המכשירים הביתיים להגזת מים, ובשוק ההמשך למילוי גז CO2, המשמש להגזת המים. סודהסטרים מוכרת את מכשירי ההגזה בצירוף מיכל גז. כאשר הגז שבמיכל אוזל, הלקוח נדרש להחליף את המיכל הריק במיכל מלא. בשלל דרכים פסולות, לרבות קיפוח הלקוחות והטעייתם, סודהסטרים מאלצת את הלקוחות לפנות רק אליה לצורך החלפת המיכלים. סודהסטרים פועלת בדרכים אלה כדי לשמר את מעמדה בשוק, תוך חסימת תחרות. בהתנהלות זו סודהסטרים מנצלת לרעה את מעמדה המונופוליסטי ומפרה את דיני התחרות הכלכלית. בנוסף לכך, בגין החלפת המיכלים סודהסטרים גובה מחיר מופרז.


מצב התיק: דיון בבקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

המועצה הישראלית לצרכנות נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

גביית מחיר מופרז על גבינה צהובה פרוסה ארוזה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תנובה, בגין גביית מחיר מופרז עבור גבינה צהובה ארוזה. הבקשה הוגשה בחודש נובמבר 2014. על פי בקשת האישור, לאחר הסרת הפיקוח הממשלתי על מחיר הגבינה הארוזה, תוך זמן קצר מחירה זינק והפך כפול ממחיר גבינה זהה במשקל. המבקשת טוענת כי תנובה יכלה להשיג מחיר זה רק באמצעות ניצול לרעה של המעמד המונופוליסטי שלה.


בחודש יוני 2019 בקשת האישור התקבלה. תנובה הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה. בחודש נובמבר 2023 בקשת רשות הערעור נדחתה.


מצב התיק: דיון בתביעה הייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; החלטה בבקשת המועצה לגילוי מסמכים; החלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור על ההחלטה על גילוי מסמכים; החלטה בבקשת האישור; החלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור על החלטת האישור.

למידע אודות תיקים שהטיפול בהם הסתיים, לחצו כאן

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page