top of page
_db-other2.jpg

אסטרקס נ' סקובר תל אביב בע"מ

הפרת זכויות עובדי חברת שליחויות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת סקובר תל אביב בע"מ, המפעילה את שירות השליחים המוכר בשם "תן ביס". הבקשה הוגשה לבית הדין לעבודה בתל-אביב בחודש יוני 2023. על פי הבקשה, החברה מפצלת את השכר של העובדים באופן מלאכותי, כך שחלק ממנו מסווג כתוספות ותשלומי בונוס. השכר ניתן כולו עבור עבודה רגילה, ללא תנאי או מאמץ מיוחד. בחסות הפיצול הפיקטיבי של השכר, החברה נמנעת מתשלום עבור הזכויות הסוציאליות של העובדים, ביחס לחלק שסווג כתוספות ותשלומי בונוס.


נוסף על כך, החברה אינה מבצעת הפרשות עבור פיצויי פיטורים וזכויות פנסיוניות, החל מהיום הראשון לעבודה, גם עבור עובדים שהתקבלו לעבודה כשהם מבוטחים בביטוח פנסיוני.


החברה נדרשת להפסיק להפר את זכויות העובדים, ולפצות אותם על הנזקים שנגרמו להם.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

קו לעובד נ' יילמזלר אינטרנשיונל, חברה לבניה תירות וטקסטיל בע"מ

הפרת זכויות עובדי חברת בניה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש פברואר 2023 נגד יילמזלר, חברת בנייה המעסיקה עובדי בניין טורקים בישראל. הבקשה הוגשה על ידי עמותת קו לעובד בשם עובדי החברה, בגין פגיעה בזכויותיהם.


בבקשה נטען כי יילמזלר מחתימה את עובדי החברה על שטרי חוב בסכומים גבוהים. הדבר אסור בחוק, ומסב פגיעה חמורה בחירות העובדים לעזוב את מקום עבודתם. במהלך ההעסקה, החברה משלמת בחסר, באופן שיטתי, בגין עבודה בשעות נוספות במשמרות יום ולילה, ומעסיקה עובדים במשמרות לילה רצופות, בניגוד לדין. נוסף על כך, היא עורכת תלושי שכר פגומים, אשר אינם משקפים את שעות העבודה והשכר. בסיום ההעסקה, החברה אינה מעבירה לעובדיה תשלום חלף הפרשות עבור פנסיה ופיצויי פיטורים, ביחס לתקופה שלפני שנת 2016.


המבקשת דורשת להפסיק את הפרת הזכויות ולפצות את העובדים על הנזקים שנגרמו להם.


משרדנו מייצג את המבקשת בשיתוף עם ד"ר שי נ. לביא ועורכת הדין נועה מלצר צ'רנוברודה מהקליניקה לתובענות ייצוגיות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

למידע אודות תיקים שהטיפול בהם הסתיים, לחצו כאן

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page