תחומים נוספים

_db-other2.jpg

יורשי שמול נ' שירותי בריאות כללית

ביצוע ניסויים רפואיים בחולים קשישים ללא הסכמתם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד שירותי בריאות כללית, בשם מבוטחיה, שהוגשה בחודש דצמבר 2010. בבקשה נטען כי בשני בתי חולים של שירותי בריאות כללית בוצעו ניסויים רפואיים בחולים קשישים, ללא הסכמתם, ובכך נגרמה להם פגיעה קשה. את הטיפול בהליכים אלה מוביל עורך הדין יעקב אביעד ממשרד אביעד, סרן ושות'.


בחודש דצמבר 2018 בית המשפט המחוזי דחה את בקשת האישור. המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין.


מצב התיק: דיון בערעור בבית המשפט העליון.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגיתפסק דין; כתב ערעור.

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.