תחומים נוספים

_db-other2.jpg

סקטור אפיקים בע"מ נ' Yang Ming Marine Transport Corp

גביית דמי צפיפות בנמלים שלא כדין

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה בחודש נובמבר 2020, בשם יבואנים, יצואנים ומשלחים בינלאומיים. בבקשה נטען כי שלוש חברות ספנות גבו דמי צפיפות בשל הוצאות שנגרמו להן, לכאורה בשל צפיפות חריגה בנמל אשדוד או נמל חיפה, מבלי שצפיפות התקיימה בפועל. חברות הספנות נתבעות להשיב את הסכומים שנגבו ביתר.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

עמותת הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' אלאלוף ושות' ספנות בע"מ

גביה לא חוקית של עמלות על ידי סוכני אוניות

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה בחודש ינואר 2016, בשם יבואנים ויצואנים שמקבלים שירותים מסוכני אניות. ארגון הצלחה טוען בבקשה כי 15 גורמים בענף הספנות, הפועלים כסוכני אניות, גובים בגין שירותיהם עמלות בשיעורים ובסכומים החורגים מהסכומים המירביים הקבועים בתקנות הנמלים. סוכני האניות נתבעים להשיב את הסכומים שהם גבו ביתר, וכן לגבות בעתיד עמלות רק בהתאם למותר.

משרדנו ייצג את ארגון הצלחה בשיתוף עם עורך הדין ארנון רוטברד ז"ל.


בחודש ספטמבר 2019 בית המשפט דחה את בקשת האישור. ארגון הצלחה הגיש ערעור על פסק הדין. משרדנו מייצג בהליך הערעור בשיתוף עם פרופסור אלון קלמנט.


מצב התיק: הוגש ערעור על פסק הדין שדחה את בקשת האישור.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; פסק דין; כתב ערעור.

אלשלום נ' אדם מילא בע"מ

טיפול לקוי במידע אודות נבדקים שעוברים מבדקי התאמה לעבודה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מכון השמה, בשם נבדקים שעוברים מבדקי התאמה לעבודה במכון, בנוגע לאופן הטיפול במידע אודות נבדקים ולאופן שמירתו במאגר מידע. הבקשה הוגשה בחודש מרץ 2012. הצדדים הגיעו להסדר פשרה, לפיו המכון התחייב לשנות את התנהלותו כלפי נבדקים ולהשיב להם חלק מן הסכומים שגבה מהם. בחודש יוני 2016 הסדר הפשרה אושר. את הטיפול בהליך זה הוביל עורך הדין יעקב אביעד ממשרד אביעד, סרן ושות'.

מצב התיק: הסדר פשרה אושר.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית; הסדר פשרה; פסק דין.

יורשי שמול נ' שירותי בריאות כללית

ביצוע ניסויים רפואיים בחולים קשישים ללא הסכמתם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד שירותי בריאות כללית, בשם מבוטחיה, שהוגשה בחודש דצמבר 2010. בבקשה נטען כי בשני בתי חולים של שירותי בריאות כללית בוצעו ניסויים רפואיים בחולים קשישים, ללא הסכמתם, ובכך נגרמה להם פגיעה קשה. את הטיפול בהליכים אלה מוביל עורך הדין יעקב אביעד ממשרד אביעד, סרן ושות'.


בחודש דצמבר 2018 בית המשפט המחוזי דחה את בקשת האישור. המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין.


מצב התיק: דיון בערעור בבית המשפט העליון.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגיתפסק דין; כתב ערעור.

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.