תחומים נוספים

סקטור אפיקים בע"מ נ' Yang Ming Marine Transport Corp

גביית דמי צפיפות בנמלים שלא כדין

עמותת הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' אלאלוף ושות' ספנות בע"מ

גביה לא חוקית של עמלות על ידי סוכני אוניות

אלשלום נ' אדם מילא בע"מ

טיפול לקוי במידע אודות נבדקים שעוברים מבדקי התאמה לעבודה

יורשי שמול נ' שירותי בריאות כללית

ביצוע ניסויים רפואיים בחולים קשישים ללא הסכמתם

© 2021 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2021 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'