איסור הפליה ושוויון זכויות

מוגרבי נ' ג'יטי גטאקסי סרוויס בע"מ | مغربي ضد جيت جيتاكسي سرفيس م.ض

הפליית ערבים בשירותי מוניות

גנור נ' כספונט בע"מ

הפרת החובה להנגיש מכשירי כספומט

נאסר רבאח נ' הסתדרות מדיצינית הדסה | ناصر رباح ضد النقابة الطبية-هداسا

אשפוז יולדות ערביות בחדרים נפרדים

אברוקין נ' חברה קדישא (גחש"א) פתח תקוה | Аврукин против Хевра Кадиша

קבורה בחלקות נפרדות של נפטרים יוצאי מדינות חבר העמים

© 2021 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2021 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'