top of page
IMG_3103.JPG
טכנולוגיה עילית

מאז סוף שנות התשעים ייצגנו לקוחות בעסקאות רבות בתחום הטכנולוגיה העילית.

 

לקוחותינו כוללים חברות שעוסקות בפיתוח טכנולוגיה, יזמים, משקיעים וגורמים נוספים.

 

העסקאות בהן טיפלנו קשורות למיזמים שונים בתחומי האלקטרוניקה, צריכה פרטית, מוצרים רפואיים, מחשבים וניהול מערכות, תקשורת ומדיה, אינטרנט, שירותים, חומרה ותוכנה, חשמל, ועוד.

 

טיפלנו בהסכמים ומסמכים שונים ומגוונים:

 

  • הסכמי פיתוח

  • הסכמי השקעה

  • הסכמי בעלי מניות והסכמי הצבעה

  • הסכמי מיזוג ורכישה

  • הסכמי רכישה ואספקה

  • הסכמי ייצור

  • מיזמים משותפים

  • הסכמי רשיון

  • ענייני רגולציה

  • הסכמים בנוגע לקנין רוחני

bottom of page