top of page
IMG_3103.JPG
בוררות וגישור

במשך השנים ייצגנו צדדים בהליכים שונים של בוררות וגישור.

 

עורכי הדין של המשרד מכהנים גם כמגשרים ובוררים, במינוי של בתי המשפט או של הצדדים להליך.

 

 

bottom of page