© 2020 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2020 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'                 

תחומי פעילות

בוררות וגישור

במשך השנים ייצגנו צדדים בהליכים שונים של בוררות וגישור.

 

עורכי הדין של המשרד מכהנים גם כמגשרים ובוררים, במינוי של בתי המשפט או של הצדדים להליך.