top of page
IMG_3103.JPG
משפט מסחרי

חלק נכבד מפעילות המשרד מוקדש לטיפול בעניינים מסחריים.

 

לקוחותינו כוללים גופים עסקיים מובילים מתחומים שונים - תעשיה, מסחר, שירותים, מקרקעין, מחשבים, אינטרנט, ועוד.

 

אנו מלווים לקוחות בכל שלבי ההתפתחות של החברה - הקמה, פעילות שוטפת, עסקאות השקעה, עסקאות אסטרטגיות, נושאים רגולטוריים, ענייני עבודה, ועוד.

 

אלה חלק מהעניינים והעסקאות שבהם טיפלנו בשנים האחרונות:

 

 • גיוס הון

 • הסכמי הפצה, סוכנות ונציגות

 • מיזמים משותפים

 • הסכמי פיתוח טכנולוגיה

 • הסכמי ייצור

 • הסכמי הלוואה ואשראי

 • מכירת מניות וזכויות בתאגידים

 • הסכמי אספקת טובין, יבוא ויצוא

 • הסכמי תוכנה וחומרה

 • הסכמי רשיון

 • הסכמי זכיון

 • הסכמים בתחום הקנין הרוחני

 • הסכמים לעבודה קבלנית

 • הסכמי מקרקעין

bottom of page