חדשות

מרץ 2022

אושרה תובענה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין חיוב לקוחות שלא שילמו את חובם במועד בהוצאות התראה בסכומים העולים על הקבוע בתקנות.

קראו עוד »

התקבלה תובענה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין חיוב ביתר בהוצאות גבייה. החברה תשיב ללקוחותיה את הסכומים שנגבו ביתר בשנים 2018-2009.

קראו עוד »

איי. די. איי חברה לביטוח תפצה לקוחות שלרכב נגרם אבדן גמור, בהתאם להסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

ינואר 2022

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת Flo Health, המפעילה יישומון למעקב אחר בריאות נשים, בגין פגיעה בפרטיות המשתמשות.

קראו עוד »

דצמבר 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ענקית הפרסום Google Ireland Limited, בגין מכירת מודעות תצוגה ללקוחות שהתקשרו בהסכם לרכישת מודעות חיפוש, שערכן גבוה בהרבה.

קראו עוד »

אוקטובר 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת הוט מובייל, בין הפסקת הטבה של חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא מתן הודעות כדין.

קראו עוד »

ספטמבר 2021

התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת כספונט, בגין הפרת החובה להנגיש מכשירי כספומט לאנשים המתניידים בכסא גלגלים, לנמוכי קומה ולאנשים עם ירידה בראייה.

קראו עוד »

אוגוסט 2021

מדינת ישראל תפצה את לקוחות החברות פלאפון, פרטנר וסלקום בשיעור של 60% ממס ערך מוסף שנגבה מהם בגין שירותים שנצרכו מחוץ למדינת ישראל, על פי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דלתא קפיטל גרופ, בשל גביית ריבית אסורה והפרת חובות גילוי בהלוואות חוץ בנקאיות.

קראו עוד »

יולי 2021

מפעל הפיס ישלם פיצוי בסכום של 3.3 מיליון ש"ח בתביעה ייצוגית בגין הפרת תקנון הגרלות KENO, על פי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד » 

יוני 2021

התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברה קדישא פתח תקוה ומנהליה, בגין הפליית יהודים יוצאי ברית המועצות בדרך של קבורה נפרדת.

קראו עוד »

סלקום תפצה לקוחות שנגבה מהם תשלום עבור פירוט שיחות שהיא נהגה לספק בחינם, על פי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

מאי 2021

מטופלים שחוייבו בריבית יתר עבור חוב בגין ביקור בחדר מיון יזכו לפיצוי מצד משרד הבריאות, לפי הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

אפריל 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הרשת החברתית פייסבוק, בגין שימוש בשמם של המשתמשים, בכינויים ובתמונתם, לצורך קידום מודעות ממומנות, ללא קבלת הסכמה מדעת.

קראו עוד »

התקבלה תביעה ייצוגית נגד בנק מזרחי טפחות, בגין גביית עמלה עבור משלוח התראה ראשונה בדבר יתרה חריגה או פיגור בתשלום.

קראו עוד »

אושרה תביעה ייצוגית נגד בנק הפועלים, בגין גביית עמלת פעולה באמצעות פקיד, עבור שירותים של העברת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך, אשר ניתנים בערוץ ישיר.

קראו עוד »

מרץ 2021

בנק מזרחי טפחות יתקן יתרות חובה בחשבונות הוצאה לפועל של אלפי לקוחות, ויזכה לקוחות שחשבון ההוצאה לפועל שלהם נסגר, לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד »

פברואר 2021

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק, בגין הפרת החובה להניח תשתית בזק ביישוב חוסנייה.

קראו עוד »

בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 30 מפעלים מזהמים, וקבע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מחשיפה המונית לזיהום.

קראו עוד »