חדשות

יוני 2022

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השכרת הרכב והליסינג אלבר, בגין ביצוע הפחתות מתשלומים המגיעים לצדדים שלישיים במקרה של תאונה.

קראו עוד »

חברת אייקון וחברת איי-דיגיטל, שמייבאות ומשווקות את מוצרי אפל בישראל, יפצו רוכשי מכשירים מסוג iPad ו-iPod בסכום של 2.4 מיליון ש"ח, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט.

קראו עוד »

מאי 2022

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת מ.א. אוטומטים, בגין הפרת החובה להנגיש מכונות אוטומטיות למכירת מזון.

קראו עוד »

מרץ 2022

אושרה תובענה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין חיוב לקוחות שלא שילמו את חובם במועד בהוצאות התראה בסכומים העולים על הקבוע בתקנות.

קראו עוד »

התקבלה תובענה ייצוגית נגד חברת בזק, בגין חיוב ביתר בהוצאות גבייה. החברה תשיב ללקוחותיה את הסכומים שנגבו ביתר בשנים 2018-2009.

קראו עוד »

איי. די. איי חברה לביטוח תפצה לקוחות שלרכב נגרם אבדן גמור, בהתאם להסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט.

קראו עוד »

ינואר 2022

הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת Flo Health, המפעילה יישומון למעקב אחר בריאות נשים, בגין פגיעה בפרטיות המשתמשות.

קראו עוד »